Światowy Dzień Wody 2013

Dolnośląskie obchody Światowego Dnia Wody 

- 22 marca 2013 roku -

Informacje podstawowe

W roku bieżącym środowiska naukowe z zakresu nauk wodnych powierzyły Uniwersytetowi Wrocławskiemu organizację i koordynację imprez związanych z obchodami  Światowego Dnia Wody na Dolnym Śląsku.

W ramach obchodów przewidujemy konferencję naukową,  szereg wystaw, wycieczek i imprez towarzyszących zarówno we Wrocławiu jak i na Dolnym Śląsku.  Wszystkie te działania mają na celu uzmysłowienie młodzieży i mieszkańcom Dolnego Śląska jak istotne i ważkie są zagadnienia zaopatrzenia w wody pitne, ochrony przeciwpowodziowej, racjonalnej gospodarki wodnej i zrównoważonego wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.  Obecne obchody organizujemy pod hasłem ochrony zasobów wodnych.  

 - SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU - 

!!!WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO!!!

 

!!!GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI!!!

!!!ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW!!!

 

Organizatorzy

Patronat honorowy

Plakat

Konferencja

Wydarzenia

Konkurs fotograficzny

Kontakt

Linki